RSSRSS

商品橱窗

除粉机(双马达客制品)
首页  ›   商品橱窗  ›  震动筛分设备

除粉机(双马达客制品)
商品型号: JS - 1000

联络资讯

负责人:钟澧得先生
联络人:钟澧得先生
通讯地址:台中市丰原区西势路702号
电话:886-4-25321056
传真:886-4-25349817
Email:sinchung@sinchung.com.tw
网址:http://www.jachen.com.tw
http://www.jachen.tw.bysources.com/
http://tw.allproducts.com/machine/jachen/
邮递区号:42077